Keď nula znamená najviac

Dojčenie je prirodzeným pokračovaním tehotenstva, bezprostredným spojením matky a dieťaťa, ktoré okrem výživy má oveľa viac funkcií. Tieto funkcie majú širší dopad na spoločnosť aj na životné prostredie, ako sa nám na prvý pohľad môže zdať. Z pohľadu výživy dieťaťa je dojčenie bezkonkurenčným spôsobom. Materské mlieko plnohodnotne dokáže zabezpečiť všetky výživové látky potrebné k správnemu vývoju a celkovej pohode dieťaťa počas prvých šiestich mesiacov života a zohráva dôležitú úlohu aj po zavedení tuhej stravy.

Dojčenie predchádza vzniku odpadu,

t.j. množstvo odpadu pri tvorbe, skladovaní ako aj podávaní materského mlieka je 0 (nula) . 

Dojčenie na požiadanie a nosenie dieťatka vytvára silné puto matky a dieťaťa, matka ľahšie rozozná signály dieťatka a tým sa môže výrazne skrátiť „plienkové“ obdobie – používanie plienok, čo tiež má veľký význam z pohľadu vplyvu na životné prostredie. 

Kŕmenie detí umelými náhradami materského mlieka zaťažuje životné prostredie omnoho viac – od výroby prášku cez distribúciu až po konzumáciu konečným spotrebiteľom predstavuje veľké množstvo spotrebovanej vody, emisií, obalového materiálu, čistiacich prostriedkov a pod. Nezanedbateľným faktom je aj zaťaženie rodinného rozpočtu mladej rodiny a príprava náročná na čas (kúpa prášku, sterilizácia fliaš, samotná príprava, atď..) 

Riziko kontaminácie materského mlieka škodlivými látkami prítomnými v životnom prostredí dojčiacej matky je oveľa nižšie, ako riziko kontaminácie umelých náhrad materského mlieka chemickými látkami či choroboplodnými zárodkami následkom nedostatočného dodržiavania hygienických zásad pri výrobnom procese, distribúcii alebo samotnej príprave umelého mlieka. 

Človek, ktorý má rád seba samého, má úctu k ostatným a tiež k svojmu životnému prostrediu. Dojčenie je dôležitou súčasťou láskyplnej starostlivosti o dieťa, ktoré hlavne v prvých mesiacoch a rokoch svojho života potrebuje telesnú blízkosť, kvalitnú výživu a pozitívny príklad od svojej najbližšej rodiny. Investícia, ktorú rodina vloží do dieťaťa formou takejto starostlivosti sa neskôr mnohonásobne vráti – z detí sa stanú uvedomelí dospelí, ktorí budujú kvalitné medziľudské vzťahy a prírodu nielen že nemajú potrebu ničiť, ale sú schopní si všímať jej krásy a prispievajú k jej ochrane a zveľaďovaniu. Zdravie a šťastie budúcich generácií nespočíva teda v tom, aký majetok po nás zdedia naše deti, ale v akom stave im ponecháme našu planétu a či im dáme šancu na to, aby dýchali čistý, čistejší vzduch, pili vodu, ktorá je naozaj pitná a obdivovali prirodzenú a ničím neporovnateľnú krásu prírody. Verím, že návrat ku koreňom, znovuobjavenie prirodzených metód a počúvanie svojich inštinktov je cesta, ktorá vedie k lepšiemu svetu. Dojčenie patrí k významným míľnikom tejto cesty a preto podporou, propagáciou a motivovaním žien môžeme urobiť veľmi veľa pre ľudstvo ako aj prírodu.

Účinným spôsobom je šírenie osvety pomocou knihy, ktorá získala nielen priazeň čitateľov, ale aj Cenu ministra hospodárstva SR , práve aj za vplyv podpory dojčenia na životné prostredie.

Katarína Brňáková

Spoluautorka TOP knihy o úlohe rodiny a okolia v úspechu dojčenia

Zakladateľka medzinárodnej kampane na podporu dojčenia

Majiteľka vydavateľstva TOP1 knihy

RSS
Follow by Email
Twitter