Hodnota potvrdená odborníkmi: TOP kniha o dojčení ovenčená Cenou ministra hospodárstva SR

Nitra, 21.5.2019 – Klenot vydavateľstva TOP1 knihy zožal úspech u poroty Slovenskej Inovačnej a Energetickej Agentúry a získal 2.miesto v Súťaži Inovatívny čin roka 2018 o Cenu ministra hospodárstva SR, v kategórii Inovácia služby.

Spoluautori knihy – Boris Žitňák a Katarína Brňáková

Projekt prvej knihy o úlohe rodiny a okolia v úspechu dojčenia je v prvom rade premostením verejnosti a poradenstva pri dojčení. O tejto službe veľa mamičiek ani netuší, ak sa rozhodnú využiť nejakú formu prípravy počas tehotenstva, väčšina sa sústredí na prípravu na pôrod.

Pritom dojčenie je podstatné nielen pre dieťa, ale aj pre zdravie matky – je totiž na poprednom mieste v prevencii rakoviny prsníka, ženských orgánov, osteoporózy a popôrodnej depresie.

Na Slovensku existuje sieť certifikovaných poradkýň pri dojčení, ktoré vzdeláva a združuje OZ Mamila. Na propagáciu ich činnosti, bez priameho prepojenia na združenie, bol založený v roku 2012 komerčný projekt „Dojčiť je IN – Kampaň za zdravšiu generáciu“, ktorý sa postupne rozšíril aj do zahraničia. Momentálne inšpiruje mamičky v dvoch jazykoch okrem Slovenska v Maďarsku, Českej republike, Srbsku, Rumunsku, aj v iných krajinách.

Cieľom aktivít je navrátenie vnímania dojčenia ako normy a nielen predstaviť riziká nedojčenia, ale ponúknuť aj riešenie v oblasti podpory.

Úspech v dojčení sa týka celej spoločnosti, jeho vplyv je totiž veľmi rozsiahly.

Dojčenie má významnú úlohu v prevencii vzniku odpadu, ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľstva, jeho podpora ponúka zvýšenie životnej úrovne rodín a vytvorenie nových pracovných miest.

Kniha „Dojčenie slovom aj písmom – Nebuď tá, ktorá to vzdala!“ je unikátnym spojením odborných textov z dôveryhodných zdrojov, nádherných profesionálnych ilustračných fotografií a pútavých príbehov zo života autorov, poukázaním na princípy úspechu, či už v podnikaní, dojčení, alebo v medziľudských vzťahoch.

Zrozumiteľnou a zaujímavou formou predstaví podstatu dojčenia a jeho vplyv na život rodiny, dáva konkrétne tipy na tvorbu podporujúceho prostredia nielen pre matky, ale aj pre oteckov, starých rodičov, zdravotníkov. Pridanou hodnotou je, že cieľovou skupinou sú aj mladí ľudia, ktorých založenie rodiny iba čaká a tiež matky, ktoré z nejakého dôvodu nemohli dojčiť tak dlho, ako chceli. Informácie a súvislosti uvedené v knihe im pomôžu naštartovať proces spracovania tohoto, často traumatizujúceho zážitku.

Vojtech Ferencz – štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR, Boris Žitňák a Katarína Brňáková – spoluautori knihy, Ing.Branislav Borsuk – riaditeľ agrokomplex Výstavníctvo š.p.

Spoluautori tvoria neobvyklú dvojicu – štyridsiatnička, matka troch detí, zakladateľka projektu na podporu dojčenia a mladý dvadsiatnik, slobodný a bezdetný, úspešný podnikateľ sú príkladom možnej hodnotnej spolupráce generácie X a Y.

Na tvorbe knihy spolupracoval tím profesionálov, od jazykovej korektúry a odbornej recenzie cez grafiku a fotografie až po tlač.

Pri realizácii sa zohľadnil vplyv na životné prostredie – kniha je tlačená na papier s najnižšou ekologickou stopou, s certifikátmi European Ecolabel a Blue Angel. Okrem toho vydavateľstvo poskytuje 100%-nú záruku vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti, ktorú však za 10 mesiacov jej existencie využilo menej, ako 0,5 % čitateľov.

Spoluautori založili vlastné vydavateľstvo, ktoré pripravuje preklad knihy a tiež prináša na Slovensko preklad úspešnej knihy z Maďarska, na tému ako milovať a podporovať hyperaktívne dieťa s poruchou pozornosti (ADHD).

 

Katarína Brňáková

Majiteľka vydavateľstva TOP1 knihy s.r.o.

vydavame@TOP1knihy.sk

0915 636 748

www.TOP1knihy.sk

CHCEM TOP KNIHU O DOJČENÍ

RSS
Follow by Email
Twitter