Dojčobec

List pre starostov na stiahnutie

Príležitosť na zníženie množstva komunálneho odpadu v obci

Vážená pani starostka/vážený pán starosta,

podpora dojčenia je významným pilierom udržateľnosti a práve v regionálnom meradle môže priniesť významné výsledky nielen v zlepšení zdravotného stavu obyvateľstva, ale aj               v odpadovom hospodárstve a ochrane životného prostredia.

Dojčenie je na prvom mieste v prevencii rakoviny prsníka a ženských orgánov, nedojčenie je vysoko rizikovým faktorom osteoporózy a ďalších ochorení. Mladé rodiny následkom nedojčenia majú k dispozícii menej finančných prostriedkov na vykrytie potrieb rodiny, čo vplýva na ich životnú úroveň. Následkom nedojčenia sa tvorí komunálny odpad v nemalom množstve, tiež pri výrobe 1 kg prášku umelého mlieka sa spotrebuje 4700 litrov vody, je potrebné chovať kravy, pri výrobe, preprave, skladovaní, predaji sa tvoria emisie a na výrobky potrebné k hygienickému podávaniu sa používajú predovšetkým plasty a míňajú sa čistiace prostriedky.

V roku 2011 som založila a vediem medzinárodnú kampaň na podporu osvety o dojčení, v roku 2018 sme vydali knihu o úlohe rodiny a okolia v úspechu dojčenia, ktorá získala nielen priazeň čitateľov, ale aj odborníkov. Odborná porota Slovenskej Inovačnej a Energetickej Agentúry jej udelila Cenu ministra hospodárstva SR a doživotný titul „Inovatívny čin roka 2018“ za premostenie verejnosti a poradenstva pri dojčení, ďalej za pozitívny vplyv  na národné hospodárstvo, aj životné prostredie.

V rámci aktivít našej kampane spúšťame spoluprácu so samosprávami, za účelom zvýšenia povedomia o vplyve nedojčenia na zdravotný stav, životnú úroveň obyvateľstva a životné prostredie.

Projekt „Dojčobec“ sa skladá z krokov, ktoré samosprávy môžu realizovať podľa vlastného výberu, s minimálnou investíciou a maximálnou návratnosťou. Prvý a jednoduchý krok je poskytnúť mladej mamičke materiál, ktorý jej môže vo veľkej miere uľahčiť starostlivosť o novorodenca a neskôr aj staršie dieťa. Peniaze do rodinného rozpočtu sa dajú nielen zarobiť, ale aj ušetriť a dojčiaca matka sa stáva spoluživiteľkou rodiny, aj keď nevykonáva zárobkovú činnosť. Naša kniha aj na základe hodnotenia čitateľov je momentálne najlepšou publikáciou, ktorá obsahuje základné informácie a ďalšie kroky, podané v zaujímavej forme, teda si knihu prečítajú aj otcovia a starí rodičia, ktorým záleží       na podpore matky.

Prvým krokom projektu „Dojčobec“ je darovanie knihy novému občanovi, hneď po narodení, t.j.ihneď po oznámení narodenia.

V prípade, ak samosprávy majú vyčlenené finančné prostriedky na privítanie novorodencov do života, stačí využitie týchto prostriedkov preorganizovať, resp.rozdeliť na okamžitý dar hneď pri narodení dieťaťa a časť na slávnosť (ak sa taká organizuje), ktorá sa koná neskôr.

V prípade, že samospráva v rozpočte takú položku vyčlenenú nemá, významným krokom môže byť vyčlenenie finančných prostriedkov, vzhľadom na pomoc mladým rodinám a tiež   v záujme zníženia tvorby komunálneho odpadu a nákladov samosprávy na jeho spracovanie.

O morálnom, zdravotnom a sociálnom prínose nehovoriac.

V prípade, že sa do projektu chcete zapojiť, budem veľmi rada, na otázky s radosťou odpoviem písomne na vydavame@TOP1knihy.sk .

Z našej strany vieme zabezpečiť dodanie kníh za veľkoobchodnú cenu, v prípade záujmu       aj s vlastnoručným venovaním a podpisom spoluautorov, čo významne zvýši hodnotu.

Zapojenie sa do nášho projektu je aj budovaním dôvery zo strany občanov a ukážkou, že samospráve záleží na životnej úrovni mladých rodín.

Ďakujem za Váš čas venovaný prečítaniu tejto správy.

S pozdravom a úctou


Katarína Brňáková

Zakladateľka a koordinátorka projektu pre SR a Maďarsko
Dojčiť je IN – Kampaň za zdravšiu generáciu

Majiteľka vydavateľstva TOP1 knihy s.r.o.

RSS
Follow by Email
Twitter